Det finns mycket information att hitta om MS för den som är intresserad.
Böcker, både faktaböcker och livsberättande romaner, är bra källor att ösa ur. Man kan läsa, bläddra igenom, läsa igen. Fundera en stund och läsa en gång till.

BöckerDet finns också ett antal filmer, både faktafilmer och spelfilmer. Filmer är mer påträngande och inte lika lätta att "bläddra förbi" om informationen är svår att ta till sig. Men samtidigt kan en film ge igenkännande på ett annat sätt än en bok kan.

Sedan finns det ett oändligt antal informationskällor på internet.
Här är några av dem jag har läst, sett och besökt.