SkelettAtt ställa en MS-diagnos kan vara svårt. Symptomen kan vara av så varierande slag och dessutom finns det många andra sjukdomar och tillstånd som kan ge MS-liknande symptom. Om diagnosen inte är 100% säker, måste man utesluta andra orsaker till symptomen.
Här är några differentialdiagnoser till multipel skleros. Symptomen på dessa varierar mycket och det är utifrån ens egna symptom som man får titta på alternativa orsaker.

 • ADEM - akut disseminerad encefalomyelit
 • B12-brist
 • CADASIL - cerebral autosomal dominant arteriopati med subkortikala infarkter och leukoencefalopati
 • Diskbråck
 • Hereditär spastisk parapares
 • Kärlmissbildning i hjärnan eller ryggmärgen
 • Neuroborrelios
 • Primär lateralskleros
 • SLE - systemisk lupus erythematosus
 • Sarkoidos
 • Spinal tumör
 • Spinocerebellär ataxi
 • Vaskulit
 • Virusassocierad myelit eller encefalit

Det finns många fler, men jag vet inte mycket om dem. Det här var bara några exempel.

Vad kunde jag har för sjukdom?
Innan jag fick min diagnos, var jag hos många läkare, men fick aldrig svar och kände att de inte riktigt tog mig på allvar.
Eftersom MS var helt okänt för mig, funderade jag på andra "konstiga" sjukdomar som jag hade hört talas om. Amalgamförgiftning var på tapeten då, på 90-talet, så jag sanerade mina tänder. Det gjorde varken till eller från på mina symptom så jag förstod att det inte var kvicksilverförgiftning i alla fall.
Fibromyalgi då? Min mamma hade fått diagnosen fibromyalgi och hon undrade om inte jag också hade det. Men jag var aldrig inne på det spåret, för det primära symptomet på fibro är smärta och det hade jag inte upplevt då.
Många i min omgivning, inklusive läkare, såg nog mig som en hypokondriker. Symptomen var ju så svårdefinierbara och försvann efter ett tag. Nästa gång jag fick symptom, var det något helt annat, någon helt annanstans. Jag tvivlade själv till slut. Undrade om jag inte hade inbillat mig i alla fall...