På den här sidan hittar du tips och råd för att förenkla livet som kroniskt sjuk eller handikappad. Samhällets stöd brister ofta och vad som är ännu värre, är att vi ofta inte får veta vad vi har rätt till!
Ta gärna hjälp av en kurator när du fyller i ansökan om stöd.

RullstolBilstöd
Om man har svårt att åka kollektivt på grund av handikapp, kan man ibland ha rätt till bidrag för inköp av bil och till anpassning av bilen.
Man får ett grundbidrag på 60.000 kr för bilköp. Om man har väldigt låg inkomst, kan man få ytterligare bidrag för bilköpet.
Om man behöver anpassning av bilen, utgår ytterligare bidrag för hela den kostnaden.
Anpassninsbidraget gäller även för tillbehör som bilen kan utrustas med från leverantör, dvs. inte bara för specialanpassningar. Automatväxellåda t.ex. vilket ger en merkostnad vid nybilsköp, ska man få bidrag för, om man med läkarintyg kan motivera att man behöver det.
Man kan ansöka om ett nytt bilstöd vart 9:e år.
- Försäkringskassan om bilstöd »
- DHR om bilstöd »

StödhandtagBostadsanpassning
Du har rätt att få din bostad handikappanpassad, om du behöver det. Det kan gälla allt från borttagning av trösklar, handtag i badrum, duschstol mm. till större renoveringar och tillbyggen.
Obs! Om Du efter en MS-diagnos har köpt ett hus, som senare blir otillgängligt för Dig p.g.a. att Du blir handikappad, har Du ingen rätt att få huset anpassat genom kommunens försorg. Efter en diagnos måste man ta i beräkning att man kan bli handikappad och därför undvika att köpa hus med flera våningar t.ex.
En arbetsterapeut kan hjälpa Dig med ansökan, som ska ställas till Din kommun.
- DHR om bostadsanpassning »
- Din kommun »

Bostadstillägg
Har du sjukersättning, kan du vara berättigad bostadstillägg.
- Försäkringskassan om bostadstillägg »

I vissa kommuner finns Kommunalt Bostadstillägg för Handikappade, KBH. Det är ett bidrag för handikappade som behöver en dyrare bostad p.g.a. sitt funktionshinder.
- Din kommun »

Färdtjänst
Kan du inte åka med kollektiva färdmedel på grund av handikapp, ska du ha rätt till Färdtjänst. Kommunerna har lite olika regler och villkor för sina färdtjänstresenärer.
Tyvärr har kommunernas dåliga ekonomi ofta slagit hårt mot färdtjänsten och försämringarna tycks bli fler och fler...
Ansök om Färdtjänst hos din kommun.
- DHR om färdtjänst »
- Din kommun »

Försäkringar
Liv- och sjukförsäkringar är näst intill omöjliga att teckna efter en MS-diagnos. Om du hade en barnförsäkring som barn kan du i vissa fall få ersättning från den, om insjuknandet skedde före 25 års ålder. Det kan finnas andra regler, så det kan löna sig att kolla igenom gamla försäkringar.
Obs! Tänk på att vid resor utomlands gäller oftast inte reseförsäkringen för sjukvård för redan kända kroniska sjukdomar!

P-skyltParkeringstillstånd
Du kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade, om du har gångsvårigheter. Reglerna är lite olika i kommunerna, men tillståndet gäller inom hela EU. Om du reser utomlands och även till annan kommun, ta reda på vilka regler som gäller för parkering där. Ansök om parkeringstillstånd hos din kommun.
- Transportstyrelsen om parkeringstillstånd »
- Din kommun »

Handikappersättning
Merkostnader p.g.a. sjukdom och handikapp, eller ett större hjälpbehov, kan ge rätt till en månatlig, skattefri ersättning på 36%, 53% eller 69% av basbelopp.
Man måste i ansökan göra en noggrann specifikation över den årliga kostnaden för varje liten utgift. Det är viktigt att ta med även små utgifter, för det är den totala som är till grund för ersättningen.
Ansök om handikappersättning hos Försäkringskassan.
- DHR om handikappersättning »
- Försäkringskassan om handikappersättning »

KryckorHjälpmedel
De flesta hjälpmedel får man låna av kommunen så länge man behöver dem. Tyvärr är en del kommuner snålare än andra och på vissa orter måste man betala hyra för t.ex. elskoter. Utbudet varierar också mellan kommunerna och det är inte alls säkert att du kan få just den rullstol du önskar.
Kryckor, träningshjälpmedel och annat smått kan man också köpa själv i rehabbutiker. Även större hjälpmedel kan köpas, men jag anser att det ska bekostas av det allmänna.
Det finns många webshopar som säljer hjälpmedel, t ex:
- Göran Sjödéns Rehabshop »
Tekniska hjälpmedel såsom katetrar och inkontinensskydd kan en sjuksköterska skriva ut till dig.

Högriskskydd
Om du arbetar, har ofta förekommande sjukperioder, fler än 10 ggr/år, eller om det finns risk för långa sjukperioder på minst 28 dgr, kan du söka Särskilt Högriskskydd.
Det innebär att du kan bli befriad från karensdag vid sjuktillfälle och/eller din arbetsgivare kan bli befriad från att betala sjuklön. Då går Försäkringskassan in från första dagen och betalar sjukpenning.
Ansök om Särskilt Högriskskydd hos Försäkringskassan.
- Försäkringskassan om högriskskydd »

Rehabilitering
Det finns några rehabanläggningar i Sverige t.ex. Humlegården i Sigtuna, Treklöverhemmet i Ljungkile, Valjeviken i Sölvesborg eller Björkgården i Sävar. Det finns också en anläggning på Teneriffa, Vintersol.
Du kan söka rehabvistelse på någon av dessa anläggningar. Din läkare måste skriva en remiss till Landstinget, som beslutar om du får rehabilitering.
Tänk på att sjukgymnastik regelbundet hos en sjukgymnast är också rehabilitering. Nog så bra och viktigt!
- DHR om rehabilitering »
- Försäkringskassan om rehabilitering »

Sjukersättning
Förtidspension eller sjukbidrag finns inte längre som begrepp. Nu heter det istället Sjukersättning.
Om man har en varaktig nedsättning av arbetsförmågan med minst 25%, får man inte vara sjukskriven hur länge som helst. Efter en längre tids sjukfrånvaro ska man istället ha sjukersättning, vilket brukar innebära mycket mindre pengar...
Sjukersättning och aktivitetsersättning räknas som pension. Tänk på att sjukersättning ofta ger rätt till kompletterande ersättning från avtalsförsäkringar.
- Försäkringskassan om sjukersättning »

Syncentralen
Har man fått en grav synskada och därför har svårt att läsa, kan man få hjälp hos Syncentralen men inläsning av tryckta skrifter.
- Syncentralerna »