Forskningen är nära att finna orsakerna till MS. Det pågår hela tiden olika forskningsstudier på både orsaker och nya mediciner runt om i världen. Man har kartlagt flera gener som troligen är delaktiga vid MS.Forskning

Nya bromsmediciner kommer nästan varje år och de blir bara bättre och effektivare.

Nya mediciner mot olika symptom kommer också, men om det talas det inte lika mycket.

De nyaste bromsmedicinerna är i tablettform, men i övrigt handlar det mest om sprutor eller dropp.

Läs gärna i Forum om MS på min hemsida om pågående forskning och nya rön.